Poezija današnjih pesnika

Lik

12/02/2023 prelepapoezija 0

Zamislite, ljudi sretni, kad procveta trava leti, a i kosca mlada, zdrava, dok pod kosom trava pada. Lepota se poljem širi dok poljanom vetrić piri, kosac kosom zamahuje, a vetrić mu lice mije. Umereno sunce […]