Ljubavna poezija

Strepnja

28/11/2013 prelepapoezija 0

Ne, nemoj mi prići!Hoću izdaleka Da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, Dok od sebe samo nagoveštaj da.Ne,nemoj mi prići!Ima više draži Ova slatka strepnja,čekanje i stra`. […]