Ljubavna poezija

Druga bezimena

17/12/2015 prelepapoezija 1

Nikada ne kažeš reč koju bi trebalo. Da te ne bih ocenio, izmičeš mi na hiljadu strana. Da te ne bih pomešao s mnogima, stojiš odvojeno. Poznajem, poznajem lukavstvo tvoje… nikada ne ideš putem kojim […]

Ljubavna poezija

O ljubavi su pričali mnogo

13/12/2015 prelepapoezija 0

O ljubavi su pričali mnogo oko stola čajnog. Gospoda s gledišta estetskoga, a dame s osećajnog.Ljubav platonska nek je, mršav savetnik reče tako. Žena mu se ironično smeška al’ ipak uzdiše lako.Kanonik bobonji: Odveć gruba […]

Ljubavna poezija

Otrovane su mi pesme

13/12/2015 prelepapoezija 1

Otrovane su mi pesme. Da l’ drukčije može biti? U moj život, kad je cvao, Počela si otrov liti. Otrovane su mi pesme. Da l’ drukčije može biti? Srce mi je puno zmija. A uz […]

Ljubavna poezija

Leto na odlasku

13/12/2015 prelepapoezija 0

Trepere žute krošnje I lišće pada na tle; Sve što je ljupko i drago Prolazi, vene, mre.Svrh krošnji gaja svetluca Zrak sučev bolan, žut; To leto na odlasku Ljubi ga poslednji put.A meni tada dođe […]

Ljubavna poezija

Jedna se odroni zvezda

13/12/2015 prelepapoezija 0

Jedna se odroni zvezda sa svoje visine jasne! Ono je ljubavi zvezda Što tamo pada i gasne. Sa jabukova stabla padaju hrpe cveta, Vetri stižu i tim se Igraju, vesela leta. Labud ribnjakom kruži I […]

Ljubavna poezija

Danas, draga, reci meni

13/12/2015 prelepapoezija 0

Danas, draga, reci meni: nisi l’ možda lik iz snova što ga sparnih letnjih dana rodi mašta pesnikova?Ali ne, ustašca takva, takvu čar što okom gori, tako milo, slatko čedo – pesnik ne zna to […]

Ljubavna poezija

Baš prekrasan je bio maj

13/12/2015 prelepapoezija 0

Baš prekrasan je bio maj I sva je narav cvala, Kad u mome je srcu I ljubav prolistala.Baš prekrasan je bio maj, Sve ptičice kad poju. Tad priznao sam njoj Svu čežnju, žudnju svoju.Hajnrih Hajne

Misaono - refleksivna poezija

Jesen

03/12/2015 prelepapoezija 0

Lišće pada, pada iz daljina, kao da vrtovi nebesa venu; svo lišće pada uz gestu niječnu.I teška zemlja pada noću iz svih zvijezda u samoću.Svi mi padamo. I moja ruka pada. Pogledaj druge: pad je […]