Janez Dreu

Janez Dreu

Pesme

1. Ples plamičca na paukovi niti i juti

Biografija pesnika

Dr Janez Dreu (1951, Maribor), doktorirao iz hemijskih nauka 1985. u Ljubljani, bio aktivan u različitim privrednim firmama, institutima, državnoj upravi u Ljubljani, od kuda je bio, kao diplomat, slan u Brisel. Uz svoj rad je 14 godina predavao na Univerzitetu u Mariboru.

Penzionisao se 2015. godine i tada započeo sa pisanjem poezije. Objavljivao je u reviji Apokalipsa (br. 235-236, 2019 i 261-262, 2022) i njezinom interentnom poratalu »Publish Wall«(2022 i 2023), internetnom portalu Koridor-Križišča umetnosti (u godinama 2019, u početku pod pseudonimom »Janis«, 2020, 2021), internetnoj reviji Locutio (2022 i 2023), u Reviji za literaturo i Kulturo Vsesledje (br. 41 okrober 2022, godišnjak 42). Na konkurzu revije Primus, je još sa sedmero pesnicama, u junu 2021, zadobio državljanstvo republike SloVerzije, koju je sa posebnim pesniškim dekretom ustanovio Savez kulturnih društava Slovenije i revija Primus. Povodom dana kulture Slovenije 2020, je u Olimju, hotel Sotelija, imao samostalni recital avtorske poezije.

Pogledajte ostale pesnike u rubrici

1