Misaono - refleksivna poezija

Čekanje

12/06/2015 prelepapoezija 0

Doći će i trenut poslednji i sveti,Kada ćemo jednom, mirno čekajući,Reći jedno drugom: već je vreme mreti,Kao što se kaže: već je vreme kući. U horizont prazan gledajući tada,Na ivici gde se mrak i svetlost deli,Zamrznuće […]

Ljubavna poezija

Čekanje

10/11/2014 prelepapoezija 1

Ne mogu više da budem sama Sama sred ljudi, a ulice šumne u gradu sama sred sale a ona vrvi od sveta Neću da me zanavek proguta tama Da mi se poslednji koraci polako prikraduMeni […]