Ljubavna poezija

Devojačka molba

06/03/2014 prelepapoezija 0

Dopusti, majko, kroz prozor svoj da se osmehnem na njega. On peva kako ga srećom poli osmeh moj; on peva da iz dna duše voli jedinu mene. Sa onolike daljine plave kako su mogle da […]