Ljubavna poezija

Devojačka molba

06/03/2014 prelepapoezija 1

Dopusti, majko, kroz prozor svoj da se osmehnem na njega.On peva kako ga srećom poli osmeh moj; on peva da iz dna duše voli jedinu mene.Sa onolike daljine plave kako su mogle da se jave […]