Epske narodne pesme

Carica Milica i zmaj od Jastrepca

18/11/2013 prelepapoezija 1

Vala Bogu, vala jedinome! Car Lazare sjede za večeru, Pokraj njega carica Milica; Milica je sjeta nevesela, U obrazu bl’jeda i potmula; A pita je slavan car Lazare. “O Milice, o moja carice! “Što te […]