Epske narodne pesme

Lov Markov s Turcima

21/01/2014 prelepapoezija 0

Lov lovio Murate vezire, lov lovio po gori zelenoj sa svojijeh dvanaest delija i s trin’estim Kraljevićem Markom; lov lovili tri bijela dana, i ne mogli ništa uloviti; namjera ih nanijela bila na zeleno u […]

Epske narodne pesme

Obretenije glave kneza Lazara

25/12/2013 prelepapoezija 1

Kad Lazaru odsekoše glavu Na ubavu na polju Kosovu, Od Srblja se niko ne desio, Već se desi jedno Ture mlado, Jeste Ture, al’ je od robinje, Rodila ga Srpkinja robinja, Pa besedi Tursko momče […]