Ljubavna poezija

Sonet 4

15/11/2013 prelepapoezija 0

Što se više približuje meta, Dan kada se razrešimo zemnog jada – I brzi bol vremena – bole zada- Sve vidnije taštine su ovog sveta. Sebi kažem: rastavlja nas sudba kleta! O ljubavi ne zborimo […]