Ljubavna poezija

Gotov čovek

21/01/2014 prelepapoezija 0

Evo u stvari kako je to bilo Tada sam ja bio vrlo neobičan bio sam već gotov čovek imao sam svoju dragu i imao jednu tajnuA kad imaš jednu dragu i kad imaš jednu tajnu […]