Dečija poezija

I pogodi

22/12/2013 prelepapoezija 0

De pogodi, naš majune, Šta ima u ruci? Ako brzo ne pogodiš, Ja ću dati kuci. Neću, neću, jer za kucu Nisu takve stvari Ona voli samo mesa, A za to ne mari. Uzbrala sam […]