Biografije pesnika

Johan Volfgang fon Gete – biografija

27/05/2017 prelepapoezija 1

Geteova poezija ⇒ ČITAJ “Ništa tako moćno, tako snažno ne otkriva čovekovu narav kao smeh.””Pametnom čoveku je skoro sve smešno, mudrom skoro ništa.””Ljubav je slatko ropstvo, brak je ropstvo bez slasti.””Nikad nije zaista ljubio onaj […]