Misaono - refleksivna poezija

Krila

09/05/2014 prelepapoezija 2

Leteti, leteti, leteti visoko, Neznanom prostoru kao starom drugu, Vitlati se kao omađijan soko, I umreti, sjajan, u sunčanom krugu. Čuti samo zamah svoj u prostorima – Muziku svog krila! I na samom kraju, Svoj […]