Dečija poezija

Lepo je sve što je malo

09/12/2013 prelepapoezija 3

Čim se nešto malo, malo rodi, na kamenu, grani ili vodi, prvi dan mu uz ljuljašku tepa: Budi lepo kao što je lepa……Svaka buba od hiljadu buba, svaka ptica od hiljadu ptica, svaka riba od […]