Lirske pesme

Oj djevojko bledoliko, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Oj djevojko bledoliko, koledo! Što si tako bledolika ? Jel’ si suncu dvore mela, Jel’ mjesecu konj’ sedlala? — Nisam suncu dvore mela, Ni mjesecu konj’ sedlala, Tek stojala te gledala, De se vile s gromom […]

Lirske pesme

Mačak čuči na prekladnju, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Mačak čuči na prekladnju, koledo! Otegao repetinu, Izbučio očetine. Njega pita domaćine: „Mar macane, macacane, „Kakva ti je nevoljica „Te si setan, neveseo?“ A govori macacane: „Kako neću setan biti, „Setan biti neveseo, „Kad i […]

Lirske pesme

Domaćine gospodine, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Domaćine gospodine, koledo! Plovka šeta po polati, Nije plovka, mila snaja Svekra budi: „Digni mi se, Mili svekre, eto tebi Dobri gosti, čim ćemo ih Darivati?“ Al’ govori Mili svekar: „Eto, snajo, Eto čoja nerezana, […]

Lirske pesme

Devojčice kaičice, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Devojčice kaičice, koledo! Teb’ se čini da t’ ne vidim, Ja ti vid’o duge kose, Duge kose do pojasa, Svilen gajtan do zemljice. Slava i čas da je na čas Devojčici.Lirske narodne pesme

Lirske pesme

Vojevao beli Vide

22/01/2014 prelepapoezija 0

Vojevao beli Vide, koledo ! Tri godine s kleti Turci A četiri s crni Ugri. Kade Vide s vojske dođe, Sede Vide da večera. Stade gromot, Stade tropot Oko dvora Vidojeva. Al’ govori beli Vide: „Iziđ’, […]