Lirske pesme

Udri, udri, sitna kiša

21/11/2013 prelepapoezija 0

Udri, udri, sitna kiša, Oj dodo le! Moj božo le! Te porosi žito, vino, Oj dodo le! Moj božo le! I tri pera kukuruza, Oj dodo le! Moj božo le! I lanove za darove, Oj […]

Lirske pesme

Prporuše hodile

21/11/2013 prelepapoezija 0

Prporuše hodile, Terem Boga molile, Da nam dade kišicu, Da nam rodi godina I šenica bjelica I vinova lozica, I nevjesta đetića Do prvoga božića. Daruj nama, striko naša, Oku brašna, striko naša, Bublu masla, […]

Lirske pesme

Naša doda Boga moli

21/11/2013 prelepapoezija 0

Naša doda Boga moli, Oj dodo, oj dodo le! Da udari rosna kiša, Oj dodo, oj dodo le! Da pokisnu svi orači, Oj dodo, oj dodo le! Svi orači i kopači, Oj dodo, oj dodo […]

Lirske pesme

Molimo se višnjem Bogu

21/11/2013 prelepapoezija 0

Molimo se višnjem Bogu, Oj dodo, oj dodo le! Da udari rosna kiša, Oj dodo, oj dodo le! Da porosi naša polja, Oj dodo, oj dodo le! I šenicu ozimicu, Oj dodo, oj dodo le! […]

Lirske pesme

Mi idemo preko sela

21/11/2013 prelepapoezija 1

Mi idemo preko sela, Oj dodo, oj dodo le! A oblaci preko neba, Oj dodo, oj dodo le! A mi brže, oblak brže, Oj dodo, oj dodo le! Oblaci nas pretekoše, Oj dodo, oj dodo […]

Lirske pesme

Što si setna, nevesela

21/11/2013 prelepapoezija 0

„Što si setna, nevesela, Dino mome, Što si setna, nevesela Ka toj vreme na vrnenje, Dino mome, Ka toj vreme na vrnenje? Što ti kose zamršene, Dino mome, Što ti kose zamršene Ka taj trava […]

Lirske pesme

Što si rano podranila

21/11/2013 prelepapoezija 0

Što si rano podranila, Marijo? Što si drago razbudila, Marijo? Dovela ga u đul bašču, Marijo, U đul bašču za stolove, Marijo, Donela mu merak meze, Marijo, Merak meze, suvo grojze, Marijo, Suvo grojze, leblebije, […]

Lirske pesme

Šta to miče kroz šibljiče

21/11/2013 prelepapoezija 0

Šta to miče kroz šibljiče ? Stan’, doro. Stan’, dobro. Stan’, devojko, dušo moja. Stani, ne begaj. Da l’ je srna il’ košuta ? Stan’, doro. Stan’, dobro. Stan’, devojko, dušo moja. Stani, ne begaj. Nit’ je […]

Lirske pesme

Čuvam ovce sve po dolovima

21/11/2013 prelepapoezija 0

Čuvam ovce sve po dolovima, sve po dolovima, čuvam ovce sve po dolovima. Prođe Mile, ore volovima, ore volovima, prođe Mile, ore volovima. Svaku sam mu stopu izbrojila, stopu izbrojila, svaku sam mu stopu izbrojila. […]

Lirske pesme

Čubra Maro, jesi l’ čula, Maro

21/11/2013 prelepapoezija 0

Čubra Maro, jesi l’ čula, Maro, Čubra Maro, gde ti svekar poš’o, Čubra Maro, i kolač ti pon’o, Čubra Maro, na kolaču kita, Čubra Maro, Turci ga skočili, Čubra Maro, pa ga pogubili, Čubra Maro, […]

Lirske pesme

Čije je ono devojče

21/11/2013 prelepapoezija 0

(pesma iz istočne Srbije) Čije je ono devojče; Đurđele, đurđel momo, Đurđe ! Hej, vodo, vojvodo ! Što nosi pero na’ero; Đurđele, đurđel momo, Đurđe ! Hej, vodo, vojvodo ! Što nosi dukat na čelo; Đurđele, đurđel momo, Đurđe ! […]

Lirske pesme

Cijena brata i dragoga

21/11/2013 prelepapoezija 0

Oj đevojko, imaš li dragoga? — Imala sam brata i dragoga, Pak sam oba na vojsku spremila. — Jesi l’ rada, da ti koji dođe? — Ja sam rada, da mi oba dođu. — Šta […]

Lirske pesme

Sestra otrovnica

21/11/2013 prelepapoezija 0

Sunce zađe među dve planine, Momak leže među dve devojke; Jednu ljubi, a drugu ne ljubi. Al govori lepota devojka: „Ljub’ i mene, momče neženjeno!“ Njoj govori momče neženjeno: „Ljubio b’ te, lepoto devojko! Ali […]

Lirske pesme

S dragim su najkraće noći

21/11/2013 prelepapoezija 1

Vijor dolom duje, Gradom poljuljuje, Na gradu devojka Vikom podvikuje: „A vaj! duge noći! S babom spavajući Na devet dušeka, Na devet jastuka, Pod devet jorgana.“ Vijor dolom duje, Gradom poljuljuje, Na gradu devojka Vikom […]

Lirske pesme

Rod je ženin miliji, nego sestra

21/11/2013 prelepapoezija 1

Sadila Mara vinograd I b’jelu lozu vinovu; Navadi joj se vran gavran, Ozoba Mari vinograd. Marija bratu poruči: „Jovane, brate rođeni! Pošlji mi sivog sokola, Da ćeram vrana gavrana.“ – „Marija, sestro rođena! skoro je […]

Lirske pesme

Riba i devojka

21/11/2013 prelepapoezija 0

Djevojka sjedi kraj mora, Pak sama sebi govori: „Ah mili Bože i dragi! Ima l` šta šire od mora? Ima l` što duže od polja? Ima l` što brže od konja? Ima l` što slađe […]

Lirske pesme

Lirska poezija (lirika)

21/11/2013 prelepapoezija 0

Lirika ili lirska poezija je zajednički naziv za pesnička dela u kojima se na emotivno topao i saosećajan način neposredno izražava čovekov doživljaj života i sveta, ali i samoga sebe u svetu. Lirska poezija je […]

Lirske pesme

Omile mi, jagodo

19/11/2013 prelepapoezija 0

Omile mi, jagodo, Omile mi, jagodica, Omile mi Komšijsko devojče. Ama mi ju , jagodo Ama mi ju, jagodica, Ama mi ju Drugi preoteše. Ne me žao, jagodo, Ne me žao, jagodica, Ne me žao […]

Lirske pesme

Muž pa muž

19/11/2013 prelepapoezija 0

Oj sinoć se Duka Leka oženi, A jutros mu sitna knjiga sustiže: „Ajde Duka, ajde Leka, na vojsku.“ Duka Leka sprema konja, da ide, Verna ljuba drži konja i plače: „Jao Duka, jao Leka vojvoda! […]

Lirske pesme

Ko najpravije dijeli

19/11/2013 prelepapoezija 0

Porani rano na vodu, Od zlata nađo jabuku, Dado je ocu da deli, Otac je krivo podeli: Seb’ uze više, neg’ meni. Porani rano na vodu, Od zlata nađo jabuku, Dado je majci da deli, […]

Lirske pesme

Karanfil se na put sprema

19/11/2013 prelepapoezija 0

Karanfil se na put sprema i peva, Aman, aman, na put sprema i peva, A draga mu konja sedla i plače. Ti odlaziš; mene mladu ostavljaš, Aman, aman, mene mladu ostavljaš. Ostavljam te svojoj majci […]

Lirske pesme

Za dragog

19/11/2013 prelepapoezija 1

Nekom leto, a meni je zima; nije meni to od zime zima, već što mi je zulum od vezira: moje drago u progonstvo sprema. Ja sam bosa iz Čajniča došla; mogu bosa i u Stambol […]

Lirske pesme

Dragi pa dragi

19/11/2013 prelepapoezija 0

Biser Mara po jezeru brala, Prema sebe svoga babu zvala: „Dođi, babo, i dovezi lađu, Da vozimo biser iz jezera.“ Nema babe, ni doveze lađe. Biser Mara po jezeru brala, Prema sebe svoju majku zvala: […]

Lirske pesme

Ljuba je preča nego sestra i snaa

19/11/2013 prelepapoezija 0

Oj za gorom za zelenom Nešto jasno podvriskuje, Baš k’o grlo đevojačko. Ode momče da obiđe, Al đevojče savezano Tankom žicom ibrišima, Pak se moli mladu momku: „Odr’ješi me, mlad junače, Ja ću tebe seja […]

Lirske pesme

Jovo i Marija

19/11/2013 prelepapoezija 0

Vjetar ružu uz polje nosaše, Na Jovin je šator nanosaše, Gdjeno Jovo sa Marijom bješe; Jovo piše, a Marija veze; Nesta Jovi mrka murećepa, A Mariji zlata žeženoga, Onda Jovo Mari govoraše: „Oj Marija, draga […]

1 2