Epske narodne pesme

Marko Kraljević i Mina od Kostura

21/01/2014 prelepapoezija 0

Sjede Marko s majkom večerati suva hleba i crvena vina; ali Marku tri knjige dođoše: jedna knjiga od Stambola grada; od onoga cara Pojazeta; druga knjiga od Budima grada, od onoga kralja budimskoga; treća knjiga […]