Epske narodne pesme

Marko Kraljević i Vuča dženeral

21/01/2014 prelepapoezija 0

Ili grmi, il se zemlja trese? Niti grmi, nit’ se zemlja trese, Već pucaju na gradu topovi, Na tvrdome gradu Varadinu: Šenluk čini Vuča dženerale, Jer Je Vuča šićar zadobio, Tri vojvode Srpske uvatio: Jedno […]