Misaono - refleksivna poezija

Opomena

25/06/2013 prelepapoezija 1

Važno je, možda, i to da znamo: čovek je željan tek ako želi. I ako sebe celog damo, tek tada i možemo biti celi. Saznaćemo tek ako kažemo reči iskrene, istovetne. I samo onda kad […]