Misaono - refleksivna poezija

Luča Mikrokozma

20/12/2013 prelepapoezija 0

POSVEĆENO G. S. MILUTINOVIĆU (Na Cetinju 1. maja 1845) Da, svagda mi dragi nastavniče, srpski pjevče nebom osijani, zadatak je sm’ješni ljudska sudba, ljudski život snovidjenje strašno! Čovjek izgnat za vrata čudestvah, on sam sobom […]

Ljubavna poezija

Ko je ono na visokom brdu

20/12/2013 prelepapoezija 0

Ko je ono na visokom brdu – popeo se na krutoj litici, smjelo sio na visinu strašnu i veseli sa nje pogled bača put pučine mora kipućega, gledi more ka se uzljuljalo, ka valovi za […]