Misaono - refleksivna poezija

Kao glad detinja

01/06/2016 prelepapoezija 0

Čempres na Humu, tanak kao svirala, ni do ramena mi ne bi. Mlad kao mlado proleće. Zelen kao glad detinja. Čempres već je, slutim, visok kao uspomena na ljude koji su minuli a stajali su, […]