Ljubavna poezija

Recimo da

17/08/2014 prelepapoezija 0

Recimo da je otišla iz grada u nepredvidivu večer i da su joj zameli puti. Recimo da su boje kojima sam je slikao bile nestalne i da su izčilile sa kože. Recimo da je odlučila […]