Misaono - refleksivna poezija

Poslednja zdravica

24/04/2014 prelepapoezija 2

Pijem za ugašeno ognjište moje Za moj život pun žala Za samovanje u dvoje Za tebe pijem ja – Za laž usana što izdaše Za mrtvi pogled zena Za to što je svet strašan Zato […]