Deskriptivna poezija

Proljetna zora

24/12/2013 prelepapoezija 0

Tihi vjetrić grane kreće, Po livadi rosa pala, Sa istoka mila zora Zrakom nas je obasjala.Sva priroda pozdravlja je, Raduje se njenom baju, A hvalu joj male tice Sa umilnom pjesmom daju.Šarni leptir popaja se […]