Ljubavna poezija

Uveče

27/11/2014 prelepapoezija 0

Oplakuje tiha muzika predvorjem Ispaćene duše tajanstvenu bedu. Sveže i oštro mirišu morem Sa poslužavnika ostrige u ledu.„Prijatelj sam ti”, šapće, a uzdisaj Meni se ote kada mi ramena Dotače tek nežno, i iz mene […]