Deskriptivna poezija

Božur

26/06/2014 prelepapoezija 0

Kako je lepa ova noć! Gle, svuda, S topole, ‘rasta, bagrema i duda, U mlazevima zlatokosim pada Nesuštastvena mesečina. Sada, Nad livadama gde trava miriše, U rascvetanim granama, svrh njiva Koje se crne posle bujne […]