Dečija poezija

Čudna slika

09/12/2013 prelepapoezija 0

Nasred jednog čudnog rama Ukaza se slika nama:Kroz kišu što pada,pada, Leti ptica ponad grada.Al kroz trenut:nema više Ni te ptice,ni te kiše.Iz istog rama sada: Sija sunce iznad grada.(Još da dodam:sliku ovu Svi sem […]

Dečija poezija

Plavi žaket

09/12/2013 prelepapoezija 0

Baš sam bio u plavom žaketu kada sretoh Vasiljević Cvetu. Da l’ zbog mene, da li zbog žaketa, prevari se, okrete se Cveta. Ja joj rekoh: ”Dobar večer, Cveto, s dopuštenjem – malo bih prošet’o…” […]