Lirske pesme

Devojčice kaičice, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Devojčice kaičice, koledo! Teb’ se čini da t’ ne vidim, Ja ti vid’o duge kose, Duge kose do pojasa, Svilen gajtan do zemljice. Slava i čas da je na čas Devojčici.Lirske narodne pesme