Misaono - refleksivna poezija

Ponoć

15/11/2015 prelepapoezija 3

…Ponoć je. U crnom plaštu nema boginja; slobodne duše to je svetinja. To gluho doba, taj crni čas. Al’ kakav glas?…Po tamnom krilu neme ponoći ko grdan talas jedan jedini da se po morskoj valja […]

Poezija

Crnogorac Crnogorki

07/11/2015 prelepapoezija 0

Rane moje ljuto tište,Mila, divna Crnogorko!Moje grudi pomoć ištu,Isparane na bojištu.Pomoć, pomoć, Crnogorko!Potpraši mi puške male:Ruke su mi malaksaleSekuć Turke, Crnogorko!A kad padnem, gorski lave,Moja lepa Crnogorko,Teške rane i krvaveNek zamene turske glave!Oh, sveti me, […]

Misaono - refleksivna poezija

Pijem…

07/11/2015 prelepapoezija 0

Pijem, pijem… al’ u pićuJoš se nikad ne osme’nu’ —Kao da je rujnim vinomBog polio hladnu stenu!Posrne l’ mi katkad noga,Družina se luda smije —Al’ se brzo smeha trza,Kô od jeda ljute zmije…A ja pijem, […]

Ljubavna poezija

Šta će…

16/11/2014 prelepapoezija 0

Šta će u lepom vrtu Uveo bačen cvet? Na svetu nikog nemam – Treba li mene svet?Išo sam dalje, dalje, Ljubavi tražeći hlad, Da u tom hladu umrem, Čezneći starac mlad.Mloga mi lepa moma Darova […]

Poezija

Padajte braćo

16/11/2014 prelepapoezija 1

Padajte, braćo! Plin’te u krvi! Ostav’te sela, nek gori plam! Bacajte sami u oganj decu! Stresite s sebe ropstvo i sram! Ginite, braćo, junaci, ljudi! Za propast vašu svet će da zna… Nebo će plakat […]

Ljubavna poezija

Ti si bila

09/06/2014 prelepapoezija 0

Ti si bila… tebe sam ljubio! Tebe nesta… srce mi se para… Ta sam sebi nesam više mio! Život mi se u kletvu pretvara… Tebe nema — srce mi se para.Nesam znao ljubavi ni zraka. […]