Misaono - refleksivna poezija

Ponoć

15/11/2015 prelepapoezija 4

…Ponoć je. U crnom plaštu nema boginja; slobodne duše to je svetinja. To gluho doba, taj crni čas. Al’ kakav glas?… Po tamnom krilu neme ponoći ko grdan talas jedan jedini da se po morskoj […]