Poezija današnjih pesnika

Ples plamičca na paukovi niti i juti

17/07/2023 prelepapoezija 0

Ples Ponesu note, odvode ko zna gde i nema povratka. Plamičci Žuti plamičci klize uz cepanice; toplina doma. Paukova nit Paukova nit svetluca u jutarnjoj svetlosti; partviš. Psi Pasji koraci žure duž raskrsnice belih puteva. […]