Deskriptivna poezija

Duša

11/05/2014 prelepapoezija 0

Ja vidim kad na te, topla i bijela, Kroz tvoj pendžer mala mjesečina pada… I šum svaki čujem tvoga odijela, Na dušeke meke kada kloneš mlada…Kao sjenka tvoja svake te minute Moja duša prati i […]

Deskriptivna poezija

Legenda

11/05/2014 prelepapoezija 0

Hristos, u dnu sela, na domaku puta, Na mestu gde “Sveto Vrelo” teći zače, Sam, na krstu visi, i splet oštre drače Obvija se grubo oko čela žuta. Pozno, kad u granju samotnoga kuta Mesečina […]

Deskriptivna poezija

Veče na školju

11/05/2014 prelepapoezija 0

Pučina plava Spava, Prohladni pada mrak. Vrh hridi crne Trne Zadnji rumeni zrak.I jeca zvono Bono, Po kršu dršće zvuk; S uzdahom tuge Duge Ubogi moli puk.Kleče mršave Glave Pred likom boga svog — Ištu. […]

Rodoljubiva poezija

Mi znamo sudbu… (Stevanu Sremcu)

11/05/2014 prelepapoezija 1

Mi znamo sudbu i sve što nas čeka, No strah nam neće zalediti grudi! Volovi jaram trpe, a ne ljudi — Bog je slobodu dao za čovjeka.Snaga je naša planinska rijeka, Nju neće nigda ustaviti […]

Ljubavna poezija

Ranjenik

25/12/2013 prelepapoezija 0

“Handžar i koplje grudi su moje Proboli evo, – krvce je tek, Ruka mi klonu, snaga mi panu, Još samo što mi postoji jek…Spušta se sunce za gore čarne, Već skriva topli sa neba sjaj… […]

Ljubavna poezija

Ljubim li te

25/12/2013 prelepapoezija 0

Ljubim li te, il’ su glasi Pjesme moje pusta varka? Ja te ljubim, srpsko čedo, Iz ljubavi ognja žarka.Zori, kada jutrom sviće I purpurni plašt svoj širi; Lahoriću, kad nestašno Kroz ružice male piri;Zvjezdicama, tihom […]

Ljubavna poezija

Zvijezda jato

25/12/2013 prelepapoezija 0

Tiha noćca nastupila, Poče blago širiti se, Nebo plavo, bez oblačka, Stade zv’jezdam’ kititi se.Gledao sam kako milo Svaka svoje zrake daje, Al’ sam gled’o najradije Jato od njih, što tu sjaje.Uporedo sve su stale, […]