Misaono - refleksivna poezija

Priča o Svetom Savi

27/01/2015 prelepapoezija 7

Kad je Sveti Sava išao po zemlji, Još pre svoga rođenja, Dok se zvao Rastko, Kao što ide i sada, Samo ga ne vidimo, A možda je to bilo i docnije. Krenuo je Savinim stopama, […]