Deskriptivna poezija

Aleksandru Bloku

05/03/2015 prelepapoezija 0

Ja sam došla pesniku u goste. Ravno podne beše, i nedelja. Napolju se vejavice zloste, A u sobi toplo je od želja.Sunce, neke boje malinove, Izranja kroz kolutove dima. Domaćin je ćutljiv.Poput sove Posmatra me […]

Ljubavna poezija

Dugo sam

27/11/2014 prelepapoezija 0

Dugo sam tvojom lepotom ispijena Učila sebe kako da se smirim,Od rebra tvoga ja sam stvorena, Kako da te ne volim, da se divim?Da sam ti sestra bilo bi ugodno, Ali voljom drevne sudbine sinje, […]

Ljubavna poezija

Nećemo piti iz iste čaše

08/04/2014 prelepapoezija 0

Nećemo piti iz te iste čaše ni vodu, a ni slatko vino, niti ljubiti se u rano jutro naše, ni navečer kroz prozor motriti. Ti dišeš suncem, mene luna plavi, ali u jednoj živimo ljubavi.Uvijek […]

Ljubavna poezija

U carskom selu

08/04/2014 prelepapoezija 0

Razigrani konjići poletni Po aleji, griva dugi vali… Ja te volim, grade zagonetni: Zavoleh te u prvoj pečali.Čudno pamtim: duša kao rana Zapečena, u bunilu sniva. .. Ko igračka sad sam razigrana, Ko papagaj, moj […]