Misaono - refleksivna poezija

Na onome bregu

12/06/2015 prelepapoezija 0

Na onome bregu što je nad životom,Tražio sam mesto gde stanuje sreća,I išao dugo okružen lepotomIz predela snova u predele cveća. I ja sam se peo, uzdizao gore,Mislio sam da si na najvećem visu,I da pleteš […]

Ljubavna poezija

Ona i njoj

12/06/2015 prelepapoezija 1

Tamo gde zima i leto, proleće i jesen vlada,Gde čovek živi u borbi sa ljudima i samim sobom,Gde bezazlena nevinost večito pati i strada,Vetar potresa ogolele grane nad tvojim grobom. Tamo gde ti je kolevku mati […]

Deskriptivna poezija

Slutnja

11/03/2015 prelepapoezija 0

Nebo mutno, izdubljeno, kobno; Dan ubijen pritisnuo boje, Svetlost, oko; i mrtvilo grobno, Mir i strava oko mene stoje.Kroz prirodu, preko drva, ružno Jesen ide; gole grane ćute. I crnilo obavilo tužno Koru, vidik, vreme […]

Ljubavna poezija

Bol i stid

23/02/2015 prelepapoezija 0

Draga i ja na zabavu neku. sa oblaka gde nam ljubav bila, Krenuli smo, padala joj svila, hod i osmeh u muziku meku.Ostavismo budućnost daleku, dan večnosti, pokrajinu vila, Mesta kondor gde razvija krila, da […]