Deskriptivna poezija

Omorika

20/01/2015 prelepapoezija 0

U dubini tavnih gora, gde široka lipa miri, Usamljena omorika crne svoje grane širi.Njeno tavno, tužno lisje na večnu te tugu seća . . . Ah, ja znadem njenu prošlost, ko i prošlost drugog cveća:Vidiš […]

Misaono - refleksivna poezija

Molitva

12/01/2015 prelepapoezija 0

Kad jeknu zvona s crkvice stare Tiho i bônô kroz noćni mrak, A suvo granje zašušti blago, Ljubeći prvi zoričin zrak —Svetinje puna duša mi leće Tamo, gde večni boravi Bog, Pa mu se moli […]

Misaono - refleksivna poezija

Sa pogledom ugašenim

10/05/2014 prelepapoezija 0

Sa pogledom ugašenim, s prekrštenim rukama, na mrtvačkom odru svom ležao sam međ’ vama.Vi ste moje bledo lice rosnim vencem obvili, i o mojim bolovima sa uzdahom zborili.Ja sam sluš’o reči vaše s njinim slatkim […]

Poezija

Domovina

06/02/2014 prelepapoezija 0

Neka druga zemlja u sreći sija, meni si ti uvek najmilija. Nek drugu zemlju bogatstvo kiti, u tebi volim siromah biti. Sem tebe nikud ne tražim blaga Srbijo dragaI ako kadgod na stranu pođem, opet […]

Ljubavna poezija

Veče

24/01/2014 prelepapoezija 0

Rumene pruge već šaraju daleki zapad, Klonuo počiva svet. Sa mirnih dalekih polja Umorni ratar s pesmom žurno se noćištu sprema, I samo čas po čas zaječi šarena dolaOd škripe točkova kolskih. Goneći vesela stada […]