Poezija današnjih pesnika

Makaze

25/04/2021 prelepapoezija 0

Kad ljubav dođe sve vode se zaustavljaju Srce odabire odmah i odriče se pravila „mjeri tri puta, jednom sjeci.“ Moji voljeni, bili ste makaze u rukama krojača koji se približava na platno sudbine. Sanja Atanasovska

Poezija današnjih pesnika

Snajperska vatra

25/04/2021 prelepapoezija 0

Živim kao tvrđava poput latice na vjetru poput komada kose između prstiju. Ja sam bila taj putnik plačući u autobusu nakon što si me bacio u snajperskoj vatri ljubavnoj. Sanja Atanasovska

Poezija današnjih pesnika

Anđeli na zidu

25/04/2021 prelepapoezija 0

Noć je siromašna postoji samo tiha muzika. Svjetlo gori u svakom drugom domu a ljudi crtaju anđele na zidu. Imaju knjige koji ih potonu u prašini i paučini. Тi ste malo slovo u svakom od […]