Epske narodne pesme

Smrt Miloša Dragilovića (Obilića)

25/12/2013 prelepapoezija 1

L’jepu šetu pošetala Milica Lazarovica, ljubi Lazarova, i ona mi šetaše, višnjega boga moljaše: “Ti me, bože, donesi na svake na nevoljne sreće, bože, ma me nemoj don’jeti na junaka izranjena, er su meni, Milici, […]