Ljubavna poezija

Šta će…

16/11/2014 prelepapoezija 0

Šta će u lepom vrtu Uveo bačen cvet? Na svetu nikog nemam – Treba li mene svet?Išo sam dalje, dalje, Ljubavi tražeći hlad, Da u tom hladu umrem, Čezneći starac mlad.Mloga mi lepa moma Darova […]