Deskriptivna poezija

Ljudi se bude bez oružja

09/05/2017 prelepapoezija 0

Ljudi ulaze u kuće. Otvaraju kutiju sećanja. Zatvaraju svoje prozore. Onda još malo Kao krišom Gledaju kroz zavesu na asfalt u zaklaćeni krug Bačen sa neke lampe. Iza reke Ljudi ulaze u kolibe od blata […]

Misaono - refleksivna poezija

Dvojnik

11/07/2015 prelepapoezija 0

On nema oči – al me vavek gleda. Ima za mene uvek reč nemuštu. On prvi šane onu miso suštu Od koje bežim ko od vatre, leda.Kad pođem za njim – osvanem sred blata. Strašno […]

Deskriptivna poezija

Starci na suncu

11/07/2015 prelepapoezija 0

Na malom skveru s dve-tri klupe I s bukom što se slabija čini U sunčano se podne skupe Starci iz kuće u blizini.U kaputima starim mnogo (Jer čemu nov kad dugo traje) Žmire put sunca […]

Deskriptivna poezija

Slika u roditeljskom domu

06/05/2015 prelepapoezija 0

O ta slika na ogromnom zidu Hladnog, skoro opustelog doma: Dva rošava stabla i put boje hroma Sa nekim kolima što nikud ne idu.Tu je i reka (al mrtvo korito): Samo srebrost šljunka, pesak, trulost […]

Deskriptivna poezija

Podne

06/05/2015 prelepapoezija 0

Po svemu onome kako izgleda Ovo podne je sasvim obično Kao jedna stara pesma: Mali užareni trenutak tačno u sredini između izlaska i zalaska I ništa više. (Ili još samo Pa i to već uzgred: […]

Deskriptivna poezija

Posle kiše

06/05/2015 prelepapoezija 0

Nisi sam: Pored tebe rastu travke i savijaju se. Tri šiljata lista nešto čudno šume. Skakavac je skočio sa busena na cvet. Otkinut rep guštera je novi stanovnik: Niko sem tebe ne zna da se […]

Deskriptivna poezija

Tako je dobro biti sam

20/02/2015 prelepapoezija 1

Pođem kroz trave do najbliže padine. Pronađem obli kamen, sednem, pa ćutim. Tako je dobro biti sam: u daljini neko čeka. Zagledam se u sunce i polako žutim. (U glavi dodam: Ispod nogu se igraju […]

Deskriptivna poezija

Livada

20/02/2015 prelepapoezija 0

U ovoj livadi poznajem ja već mnoge vlati. Juče je ova, u suton, bila travka svijena. Sad ima žute ivice i suve kad ih dirnem. Kad gledam iz daljine u zeleno: ona se sama zlati. […]

Misaono - refleksivna poezija

Niti

11/08/2014 prelepapoezija 1

Jednom nas tu, gde nas ima, Neće biti. Mi smo niti Koje vežu nerođene sa mrtvima.Nema kraja. Prislonimo na zrak uva: Kroz šupljine između nas vetar duva Što vremena po dva spaja.Leže ispod mračne sene […]

Ljubavna poezija

Buket

11/08/2014 prelepapoezija 0

Karanfil, crvenkast kao stid, Otvara slatku laticu sećanja. Od belog jorgovana boli me vid, Od plavog — ruka skoro sanjaDa su joj prsti postali cvet Pa tužno i veselo mirišu Kraj ruže koja je skupila […]

Misaono - refleksivna poezija

Oprosti kamenu što ćuti

11/08/2014 prelepapoezija 1

Oprosti kamenu što ćuti Oprosti što tajnu sakriva: Kako ti se nad umom sliva Samoća i teku minutiKap po kap u prazan krug Što se širi ko vid pred strahom. Oprosti ptici koja i dahom […]

Misaono - refleksivna poezija

Kamena uspavanka

25/03/2014 prelepapoezija 0

Uspavajte se gde ste zatečeni Po svetu dobri, gorki, zaneseni, Vi ruke po travi, vi usta u seni, Vi zakrvavljeni i vi zaljubljeni,Zarastite u plav san kameni Vi živi, vi sutra ubijeni, Vi crne vode […]

Deskriptivna poezija

Pohvala

25/03/2014 prelepapoezija 1

Hvala suncu, zemlji, travi. Hvala vazduhu što je plav. I hvala Evo Što imam govor. I gledam kako mili mrav. Hvala srcu za bol, Slavlja, Što ga probudi i šum blag. Hvala svemu što ostavlja […]

Ljubavna poezija

Koračam dugom ulicom

25/03/2014 prelepapoezija 0

Koračam dugom ulicom ka tebi.Zastanem na po puta kad shvatim Da me ni druga polovina ne bi Odvela u kraj s gradom nepoznatim.Stojim, a mislim da idem, u sebi.Ili polako stignem do predgrađa U kome […]

Misaono - refleksivna poezija

Knjige

25/03/2014 prelepapoezija 0

Opkolile me noćas knjige – Zure u mene iz svog praha. Ćutljive – ko od strašne brige. Zbijene – ko od teškog straha.Ja znam da svaka kao živa (Mada neima oka, uha!) Za mene neki […]

1 2