Dečija poezija

Telefonijada

01/09/2014 prelepapoezija 1

Na širokom carskom drumu Što preseca prašumu Sreli su se beli slon I jedan crni telefonHALO reče beli slon HALO reče telefon KO JE pita beli slon KO JE pita telefonI tako u beskrajonNi komandir […]