Srpske božićne pjesme iz Boke

Šenica je urodila, veselo, veselo!
Svaki klasak star žita, koledo, koledo!
A đe koji i dva stara, veselo, veselo!
Koji posla bjagnit’ ovce, koledo, koledo!
Sestra bratu poručuje, veselo, veselo:
»Dođi, Božo, dođi, brate, koledo, koledo!
Ovce su se objagnile, veselo, veselo!
Svaka ovca po jagnjicu, koledo, koledo!
A đe koja dvie jagnjice, veselo, veselo!«

Božić zove s one strane:»Prevezite me!«
»A nijesu ljudi doma – u badnjake su.«
»Ako nijesu ljudi doma, ono su žene.«
»Ma su žene pjandurice, opjaniće te,
Stare babe kašljavice, zakašljaće te,
A đevojke kite beru da te zakite
I da s tobom poigraju kola veselo.
Kola igrat’, pjesme pjevat’, i veselit’ se.«

Božić zove svrh planine, one visoke:
»Veselite se, Srbi braćo, vrijeme vi je!
Nalagajte krupna drva, ne cijepajte!
Sijecite suvo meso, ne mjerite!
Prostirite šenič, slamu mjesto trpeze,
A po slami trpežnjake, svilom kićene!
A odaje i pekdžere lovoričicom!
A ikone i stolove masliničicom!
Utočite rujna vina, rujna crvena!
I rakije lozovače prve bokare!
Vi, đevojke i nevjeste, kola igrajte!
A vi, staro i nejako, boga molite!

Poručuje Božićeva majka:
»O hrišćani, moja braćo draga,
Tamo ću vi poslati Božića.

Po Božiću tri kite cvijeća:
Prva kita zdravlja i veselja.
Druga kita mira i pogodbe,
Treća kita vina i šenice.
Koja kita zdravlja i veselja,
Metnite je u dvoru vašemu
Da ste u dvoru zdravo i veselo.
Koja kita mira i pogodbe,
Metnite je u selu vašemu
Da ste u selu mirni i pogodni.
Koja kita vina i šenice,
Metnite je u polju vašemu
Da bi rađe vino i šenice
I ostali fruti svakojaki.«

Lirska narodna pesma

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*