Poezija današnjih pesnika

Kneževa zvezda

14/02/2021 prelepapoezija 1

I sad se još čuju tih ratnika glasi, što zemlja im primi zadnje krvi kap; neznane im grobove hladan kamen krasi, uklesanih pismena davno nesta trag. Napustiše dvore sve velmože moćne, pomrači se nebo, ukaza […]

Poezija današnjih pesnika

Matejča

03/02/2021 prelepapoezija 0

Davno je ta carica s divljih gora pala, u tuđini joj usud podiže taj grob; na pola puta duša joj je stala, sustiže je nejaku davna njena kob. Iz dubokih šuma odjekuju glasi, eho duša […]

Poezija današnjih pesnika

Poslednja noć

03/02/2021 prelepapoezija 0

(Smrt cara Uroša) Ućutaše noćas i reka i bor, žagori ljudski i sove huk; glasnik što juriše da stigne u dvor, razbi očas taj grobni muk. – Ta stani! Ko si! – povika tad, ta […]