Ljubavna poezija

Ona i njoj

12/06/2015 prelepapoezija 1

Tamo gde zima i leto, proleće i jesen vlada,Gde čovek živi u borbi sa ljudima i samim sobom,Gde bezazlena nevinost večito pati i strada,Vetar potresa ogolele grane nad tvojim grobom. Tamo gde ti je kolevku mati […]

Ljubavna poezija

Cvetovi slave

26/11/2013 prelepapoezija 1

Oni spavaju svi do jednog, redom, U plitkom grobu, neskrštenih ruku, Bez svog pokrova i pod teškom bedom, I trunu mirno kao u sanduku.Oni spavaju, nesebični, blagi, S ranama živim i mrtvim očima, Velike duše […]