Ljubavna poezija

Zašto me …

07/04/2014 prelepapoezija 0

Zašto me ne ljubiš, mog života raju? Bez ljubavi časi što da propadaju?Zašto noći čarne u samoći stojiš? Što grudi nemarne sa studenju gojiš?Potamneće lice i te oči crne; ohladneće srce, kad zima nagrne.Sve tvoje […]

Misaono - refleksivna poezija

Orao

07/04/2014 prelepapoezija 0

Blizo do neba je gora čarna, Ne treba orlu tek jedan let Samo da pusti krila nemarna — Prezro je — davno prezreni — svet.Po tavnoj magli teškog vihora Neće na zemlju ni nebo, hol! […]