Ljubavna poezija

Gospođici …u spomen

07/04/2014 prelepapoezija 0

Mnogi me je dosad zapitkivō: Sa čega sam srca obolela? Sad nek znade moja družba cela: Rana j’ ljubav, što sam od njih skrivō.Tebe ljubim, čedo ponošljivo, Ti si rane srcu mi nanela. Pa što […]