Epske narodne pesme

Marko Kraljević i orao

21/01/2014 prelepapoezija 1

Leži Marko kraj druma careva, pokrio se zelenom dolamom, po obrazu srmajli-maramom, čelo glave koplje udario, za koplje je Šarac konjic svezan, na koplju je sura tica orle, širi krila, Marku čini hlada, a u […]