Misaono - refleksivna poezija

Priča o Svetom Savi

27/01/2015 prelepapoezija 5

Kad je Sveti Sava išao po zemlji, Još pre svoga rođenja, Dok se zvao Rastko, Kao što ide i sada, Samo ga ne vidimo, A možda je to bilo i docnije.Krenuo je Savinim stopama, Ka […]

Misaono - refleksivna poezija

Bogorodica Trojeručica

13/01/2015 prelepapoezija 0

Ja ti ne dođoh, brza pomoćnice, Da bi mi odsečenu šaku zamirila, Niti da te nosim kući, Svemoćnice, Da bi zavađenu braću izmirila…Iščupane su mi ruke iz ramena, Kuća raskućena, a braća poklana, Pa siđoh […]

Ljubavna poezija

Kad bih znao da

03/12/2013 prelepapoezija 0

Kad bih znao da bih se ponosno držao Na robijama i pred sudovima: Žario bih, palio, i sve izdržao I svemu se odupro golim udovima!Kad bih znao da bih sto ispod stopala Sam ćušnuo i […]

Ljubavna poezija

Kada sam je prvi put video

03/12/2013 prelepapoezija 0

Radnici koji nikada nisu videli more Kad je sretnu misle da je dan lepsi no inace Ta zena taj gigant ta drzava u drzavi Kad sam je prvi put video rekao sam: “Eto kako treba […]

Ljubavna poezija

Kad bi ti otišla iz ovog grada

03/12/2013 prelepapoezija 0

Kad bi ti otišla iz ovoga grada Kome bih levu ruku prebacio preko ramena A desnom pokazivao obronke dalekih brda i rekao: “Priroda je puna mojih pogleda na svet”. S kim bih zastao pred raspuklim […]