Ljubavna poezija

Među svojima

26/11/2013 prelepapoezija 0

U mom srcu ponoć. U njoj katkad tinja Mis’o da još živiš, moj predele mladi. Moja lepa zvezda, majka i robinja, Bože! šta li danas u Srbiji radi?Kod vas je proleće. Došle su vam laste. […]